Vi behandler:

Grupper:

  • Slag-grupper
  • Parkinson-grupper
  • Fallforebyggende/balansetrening
  • Treningsgrupper
  • Yoga

Behandlingstilbud:

Vi driver aktiv rehabilitering, og våre behandlingstilbud omfatter:

  • Alle former for tradisjonell fysioterapi
  • Medisinsk treningsterapi
  • Elektroterapi: Ultralyd, laser, TENS
  • Slyngebehandling
  • Triggerpunktbehandling
  • Tilpasning av såler
  • Gestaltveiledning
  • Kognitiv terapi