Bekkenrelaterte smerter

Vi har mange års erfaring med behandling av kvinner med bekkenrelaterte smerter. Behandlingstilbudet gjelder deg som har smerter i svangerskapet, etter fødsel eller vedvarende plager.

Vårt behandlingstilbud baserer seg på Britt Stuges forsknings- og doktorgradsarbeid og har dokumentert effekt.

ysio-terapi as: org nr 993611786
Ole Fladagers gate 6, inngang Fearnleys gt, 0353 Oslo Tlf. 22 44 44 07