Lisbeth Jacobsen
Tlf. 928 60 059 

Spesialist i allmenn fysioterapi.Utdannet ved Statens Mensendieckskole i 1980.

Spesialkompetanse på undersøkelse og behandling av bekkenrelaterte plager i svangerskapet og etter fødsel. Rehabilitering etter ortopediske operasjoner og nevrologiske lidelser

Slyngetrening.
Parkinsongruppe. 
Triggerpunktbehandling med nåler. 
Tilpassing av Formthotics såler.

Gestaltveileder.
Kognitiv terapi, trinn 1.

Hilde Sofie Jebsen
Tlf. 928 20 086

Spesialist i allmenn fysioterapi MNFF, utdannet ved Fysioterapihøgskolen i Bergen i 1982.

Lang erfaring med behandling av muskelskjelettlidelser, bekkenrelaterte smerter i svangerskap og etter fødsel.
Rehabilitering etter ortopediske operasjoner, slag og andre nevrologiske lidelser.

Slyngetrening.
Triggerpunktbehandling. 

Kognitiv terapi, trinn 1.

Hege Kogstad 
Tlf.: 928 70 083

Utdannet ved Statens Mensendieck-skole i 1977.

Lang erfaring med rehabilitering etter slag og andre nevrologiske lidelser, opptrening etter ortopediske operasjoner og behandling av vanlige muskelskjelettlidelser. 

Slyngebehandling.
Treningsgrupper.
Kinesio-taping trinn 1 og 2. 
Triggerpunktbehandling med nåler. 
Tilpassing av Formthotics-såler.

Kognitiv terapi, trinn1.